• Γλώσσα / Language
  • Γλώσσα / Language

Ποιότητα - Καινοτομία

Απόλυτη αρχή της εταιρείας, η άριστη ποιότητα - γεγονός που πιστοποιείται από σημαντικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ποιότητα - Καινοτομία

Ποιότητα - Καινοτομία

Ποιότητα και καινοτομία

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η ΜΕΓΑ λειτουργεί με απόλυτη αρχή τον σεβασμό. Σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή, των εργαζομένων, του περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί ζουν και δραστηριοποιούνται.

Μεταφράζοντας αυτήν την αρχή σε πράξη, η εταιρεία έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει ένα Σύστημα Ολικής Ποιότητας που διασφαλίζει άριστη ποιότητα και αυστηρή τήρηση προδιαγραφών πρώτων υλών και ετοίμου προϊόντος. Το Σύστημα Ολικής Ποιότητας είναι βασισμένο σε εσωτερικούς, αλλά και εξωτερικούς ελέγχους σε διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Επισφράγισμα των αρχών κι επιλογών της εταιρείας είναι οι πιστοποιήσεις που έχει λάβει τόσο για τα προϊόντα, όσο και για την ίδια την εταιρεία, για άριστη ποιότητα, μοναδικές ιδιότητες υγιεινής προστασίας, αλλά και εξαιρετικά επίπεδα ανάπτυξης και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.