• Γλώσσα / Language
  • Γλώσσα / Language

Οι αξίες μας

Σεβασμός

Υπευθυνότητα

Ακεραιότητα 

Οι αξίες μας

Οι αξίες μας

Corporate values

Σεβασμός, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα ενυπάρχουν σε όλες τις συνεργασίες μας με τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, τους πελάτες μας, την κοινωνία, το περιβάλλον.

Corporate Brochure 2015 (please click here)


Πυλώνες της επιτυχίας μας

Οι άνθρωποί μας το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας. Η πείρα και οι ικανότητές τους, σε συνδυασμό με την εκπαίδευσή τους σε νέες τεχνικές, κάνουν εφικτή την κατάκτηση των ολοένα και υψηλότερων στόχων της εταιρείας, παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιρειών.

Επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής, εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, έρευνα και ανάπτυξη εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα και τον καινοτομικό προϊοντικό σχεδιασμό που διέπουν όλη τη γκάμα προϊόντων της ΜΕΓΑ.