• Γλώσσα / Language
 • Γλώσσα / Language

Ποιοί είμαστε

- Προσωπικό: 524 άτομα
- Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις: 63.000m2
- Hγετική θέση στη συνολική κατηγορία προϊόντων προσωπικής υγιεινής
- Ισχυρές συνεργασίες contract manufacturing στο εξωτερικό 
- Παραγωγή μεγάλου ποσοστού των προϊόντων Private Label της κατηγορίας στην Ελλάδα

Ποιοί είμαστε

Πράξεις φροντίδας για το περιβάλλον

jpg;;shutterstock_3633022.jpg;;76;;1

Στην «καρδιά» της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, βρίσκεται η δέσμευσή μας να παράγουμε τα προϊόντα μας με όσο το δυνατόν μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον.

Σχεδιάζουμε, επενδύουμε και εργαζόμαστε συστηματικά, για να κάνουμε τη λειτουργία του εργοστασίου μας πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Οι στόχοι μας επικεντρώνονται κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και στην ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στις αποφάσεις και στις διαδικασίες μας. 

Η ΜΕΓΑ, έλαβε πρόσφατα το βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015 και διακρίθηκε για το "πέραν του καθήκοντος άριστο έργο στην κατηγορία Περιβαλλοντικής Πολιτικής στον τομέα Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων». Επιπροσθέτως, η ΜΕΓΑ είναι πιστοποιημένη με το διεθνώς αναγνωρισμένο Περιβαλλοντολογικό Σύστημα ISO 14001. 

Παρακάτω, ακολουθεί μια σειρά ενεργειών περιβαλλοντικής διαχείρισης από τη ΜΕΓΑ.

 • Ανακύκλωση χαρτιού σε ποσοστό 90%
 • Διαλογή απορριμμάτων από συνεργαζόμενη εταιρεία ΚΔΑΥ, ώστε να καταλήγουν στη χωματερή το δυνατόν λιγότερα απόβλητα
 • Διαχωρισμός στερεών αποβλήτων από απορροές μηχανών, για να χρησιμοποιηθούν σε άλλες βιομηχανίες
 • Ανακύκλωση πλαστικού και πλαστικών συσκευασιών
 • Ανακύκλωση ξύλου και ξύλινης συσκευασίας
 • Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών υλικών
 • Χρήση ειδικών φίλτρων στην παραγωγική διαδικασία, για να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον σε αέριους ρύπους
 • Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας. Συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες για την παραλαβή - διακίνηση - καταστροφή και πιστοποίηση καταστροφής των επικίνδυνων αποβλήτων
 • Ανακύκλωση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού
 • Ανακύκλωση μπαταριών όλων των τύπων
 • Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων λαδιών και διαλυτών
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση inverter και αντιστάθμισης SYN στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Καταγραφή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται