Στην ΜΕΓΑ, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι συνειδητή αυτοδέσμευση που πηγάζει από τις ίδιες τις αρχές και τις αξίες μας. Γι’ αυτό, εδώ και δεκαετίες πρωτοστατήσαμε, δημιουργώντας το «sensitive concept», αντικαθιστώντας το πλαστικό κι επιλέγοντας βαμβάκι ως το υλικό επαφής με το δέρμα βασικών προϊοντων μας. Με προϊόντα που σχεδιάστηκαν με επιλεγμένα, φιλικά υλικά, τόσο προς την επιδερμίδα, όσο και προς το περιβάλλον, επισφραγίζοντας μια αδιαμφισβήτητη αξία στην προσωπική υγιεινή στην Ελλάδα και διεθνώς. Διότι για εμάς, όλα ξεκινούν από τον σεβασμό που νιώθουμε προς τους καταναλωτές, τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, και το περιβάλλον.

Όραμά μας είναι να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο με βάση τη βιωσιμότητα στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε και να προάγουμε μέσα από κάθε μας δραστηριότητα, την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, ώστε να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον στις επόμενες γενιές. Ως ελληνική βιομηχανία, αλλά και ως μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη, αναγνωρίζουμε τον κομβικό μας ρόλο στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, θεωρούμε την προσωπική φροντίδα και την υγεία άρρηκτα συνδεδεμένες με την υγεία του πλανήτη. Γι’ αυτό επιστρατεύουμε, τόσο τη διεθνή, όσο και την ελληνική καινοτομία, που αναπτύσσεται στα εργαστήριά μας και δημιουργούμε το Πρόγραμμα Act Green Redesign – Reduce – Recycle. Κλιμακώνουμε τις προσπάθειές μας σήμερα, που ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς περιβαλλοντικές προκλήσεις. Συγκεκριμένα, με το Πρόγραμμα Act Green, κάνουμε πράξη το αίσθημα φροντίδας που βρίσκεται στον πυρήνα του DNA μας, ενώ μέσα από πρακτικές περιβαλλοντικά επωφελούς λειτουργίας και πρωτοβουλίες που μειώνουν διαρκώς το αποτύπωμά μας, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με ευθύνη, σεβασμό και ακεραιότητα.

Όλοι εμείς στην ΜΕΓΑ, περισσότερο από ποτέ, θέτουμε την τεχνογνωσία, τους πόρους και τις συνεργασίες μας στην υπηρεσία του πλανήτη, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και παρέχοντας, παράλληλα, βελτίωση της ποιότητας της ζωής των καταναλωτών μέσα από τα προϊόντα μας.

Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά.

Κύκλος βιωσιμότητας ΜΕΓΑ

 

Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του Προγράμματος Act Green ανά πυλώνα

Η αδιαπραγμάτευτη πορεία μας προς τη βιωσιμότητα χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα μας και τις διαδικασίες παραγωγής τους. Με το στρατηγικό πλάνο Βιωσιμότητας 2050 της ΜΕΓΑ, το οποίο έχουμε ονομάσει ACT GREEN: Redesign – Reduce – Recycle, ανεβάζουμε για ακόμα μια φορά τον πήχη ψηλά, θέτοντας τους παρακάτω στόχους:

Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του Προγράμματος Act Green ανά πυλώνα

 

Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης:

  • H ΜΕΓΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της «Ατζέντας 2030» και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, έχει εντάξει στην μακροπρόθεσμη στρατηγική πλήρως εναρμονισμένους στόχους βιωσιμότητας (https://sdgs.un.org/goals)
  • Η ΜΕΓΑ υποστηρίζει τις 10 αρχές του Σύμφωνου “Global Compact” του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς (https://www.unglobalcompact.org/)
  • Η ΜΕΓΑ έχει υιοθετήσει τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές συγγραφής απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης «GRI» (https://www.globalreporting.org/standards)
  • Η ΜΕΓΑ είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. (https://greekcode.sustainablegreece2020.com)