Εταιρική Υπευθυνότητα

 

 

 Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Το τρίπτυχο των αξιών μας: Σεβασμός – Υπευθυνότητα – Ακεραιότητα ενυπάρχουν σε όλες τις συνεργασίες μας με τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, τους πελάτες μας, την κοινωνία και το περιβάλλον. Όραμά μας η επιχειρηματική ανάπτυξη να συμβαδίζει άριστα με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από τη δραστηριότητά μας συνεισφέρουμε στην οικονομία, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα της χώρας, υποστηρίζουμε εκατοντάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στηρίζουμε την Κοινωνία.
Έτσι, δημιουργούμε μία σημαντική αλυσίδα αξίας με θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.
Το όραμα και οι αξίες μας ξεκινούν από τη Διοίκηση της ΜΕΓΑ και φτάνουν σε κάθε εργαζόμενο της εταιρείας. Όλοι μαζί και καθένας ξεχωριστά έχουμε ρόλο στην προσπάθεια και συμμετοχή στην επιτυχία.

Βασικός μας στόχος είναι να ενσωματώνουμε πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας σε κάθε πτυχή της δραστηριότητας μας. Η δέσμευσή μας να μεριμνούμε με συνεχείς «Πράξεις Φροντίδας» για όλους εστιάζεται στους 4 παρακάτω στρατηγικούς πυλώνες προτεραιότητας με συγκεκριμένες δράσεις.