Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί για εμάς στη ΜΕΓΑ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπου επιδιώκουμε μέσω πρωτοβουλιών, δράσεων και πολιτικών να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι να καλύπτονται οι ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των μελλοντικών γενεών. Για τη ΜΕΓΑ αυτό αποτελεί κύριο μέλημα και βασικός πυλώνας της καθημερινής λειτουργίας της.

Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030. Προτεραιότητα αποτελεί η επίτευξη των Στόχων που συνδέονται άμεσα με την δραστηριότητά μας, καθώς και με τα ουσιώδη θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία μας, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Έκθεση Εταιρικής μας Υπευθυνότητας.

Η ΜΕΓΑ εδώ και χρόνια έχει θέσει προτεραιότητά της την ανάληψη πρωτοβουλιών βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα να έχει επενδύσει σε πρωτοπόρες, ελεγμένες τεχνολογίες και πρώτες ύλες κατάλληλες για τον σχεδιασμό προϊόντων προσωπικής υγιεινής φιλικών προς το περιβάλλον. Αυτή η eco-friendly τεχνογνωσία της έχει επιτρέψει να χτίσει πολυετείς, σημαντικές συνεργασίες contract manufacturing, ως προμηθευτής εμπιστοσύνης μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών με διεθνή παρουσία, εξειδικευμένων στην παραγωγή ecofriendly προϊόντων.

  • Εργαζόμαστε καθημερινά για να παράγουμε και να προσφέρουμε στον καταναλωτή καινοτόμα ελληνικά προϊόντα άριστης ποιότητας.
  • Λειτουργούμε σε όλες τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη με Ηθική Ακεραιότητα, Διαφάνεια και Αξιοπιστία.
  • Συμβάλλουμε στην ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας, μέσα από ένα συνεχές επενδυτικό πλάνο, οικονομική ανάπτυξη, δυναμική εξαγωγική δραστηριότητα και αύξηση θέσεων εργασίας.
  • Επενδύουμε συνεχώς σε ένα περιβάλλον εργασίας που σέβεται, εκπαιδεύει και αναπτύσσει τους 680 εργαζόμενους μας.
  • Εφαρμόζουμε συνεχείς στοχευμένες πρακτικές ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
  • Υλοποιούμε κοινωνικά προγράμματα με στόχο την υγεία και την πρόληψη, ενώ στηρίζουμε αδιάλειπτα τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.