Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Λογιστής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ   Χαρακτηρισμός και Καταχώρηση Τιμολογίων Δαπανών ,Παγίων και Αγορών Προετοιμασία για Κοστολόγηση Φακέλου Εισαγωγών Συμφωνίες Λογαριασμών Εμπορικής Εφαρμογής με την Γενική Λογιστική Συμφωνίες...

Μηχανικός Συντήρησης

Η ΜΕΓΑ αναζητά μηχανικούς συντήρησης για το εργοστάσιό της στις Αχαρνές. Η θέση αφορά τη συντήρηση των μηχανών παραγωγής. Προσόντα Απόφοιτος τεχνικής σχολής Εμπειρία σε...

Βοηθός Χειριστής Μηχανής

H ΜΕΓΑ Α.Ε. βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ατομικής υγιεινής αναζητά Βοηθό Χειριστή Μηχανής με κύριες αρμοδιότητες την υποστήριξη του χειρισμού εργοστασιακών μηχανημάτων....

Χειριστής Μηχανής

H ΜΕΓΑ Α.Ε. βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ατομικής υγιεινής αναζητά Χειριστή Μηχανής με κύριες αρμοδιότητες τον χειρισμό εργοστασιακών μηχανημάτων....