Βοηθός Χειριστής Μηχανής

H ΜΕΓΑ Α.Ε. βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ατομικής υγιεινής αναζητά Βοηθό Χειριστή Μηχανής με κύριες αρμοδιότητες την υποστήριξη του χειρισμού εργοστασιακών μηχανημάτων.

Καθήκοντα

Υποστήριξη λειτουργίας μηχανών παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα & Προϋποθέσεις

Μεταφορά πρώτων υλών στις μηχανές

Υποστήριξη λειτουργίας μηχανών

Εργασία σε τρεις βάρδιες

Θα εκτιμηθεί πρόσφατη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Οργανωτική ικανότητα