Μηχανικός Συντήρησης

Η ΜΕΓΑ αναζητά μηχανικούς συντήρησης για το εργοστάσιό της στις Αχαρνές.

Η θέση αφορά τη συντήρηση των μηχανών παραγωγής.

Προσόντα

  • Απόφοιτος τεχνικής σχολής
  • Εμπειρία σε ανάλογη θέση