Η ηγέτιδα του κλάδου Προσωπικής Υγιεινής πρωταγωνιστεί στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην ΝΑ Ευρώπη, αποτελώντας συνώνυμο της Ελληνικής Καινοτομίας και Άριστης Ποιότητας, πρωτοπορεί και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ – leader στην προσωπική υγιεινή στην Ελλάδα έχει λάβει πληθώρα πιστοποιήσεων και βραβεύσεων, ενώ συμμετέχει στους πλέον έγκριτους παγκόσμιους θεσμούς που πρωτοστατούν στα θέματα Αειφορίας.

Συμμετοχές σε φορείς / Διεθνείς πρωτοβουλίες

 • UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ)

Πιστοί στο όραμά μας για ένα καλύτερο αύριο, υποστηρίζουμε από το 2019 το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας εθελοντικού χαρακτήρα τηρώντας απαρέγκλιτα τις δέκα οικουμενικές αξίες του Συμφώνου στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η ΜΕΓΑ έχει ενσωματώσει τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου στις πολιτικές και στις λειτουργίες της.

 • Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Η ΜΕΓΑ είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα αναφοράς (όπως το Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές, EFFAS, EMAS) και σε διαχειριστικά συστήματα που ήδη εφαρμόζουν οι Οργανισμοί ( όπως τα ISO 26000, 9000, 14000). Συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας – The Sustainability Code δίνοντας προστιθέμενη αξία στους συμμετέχοντες Οργανισμούς/ Επιχειρήσεις, καθώς παρουσιάζει το επίπεδο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • Global Reporting Initiative (GRI) Standards

Η εταιρεία εκδίδει τακτικά Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου αποτυπώνει τις πρωτοβουλίες, τα αποτελέσμτα και τους στόχους στην πορεία προς την Αειφορία, έχοντας υιοθετήσει τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές συγγραφής απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης «GRI».

 • SEDEX (SMETA)

Επιπλέον, η εταιρεία είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει στον ιδιαίτερο σεβασμό  και τα δικαιώματα των εργαζομένων, στην πλήρη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ύψιστης ασφαλείας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επιχειρηματική ηθική.

Κορυφαίες διακρίσεις από έγκριτους φορείς

Η εταιρεία έχει διακριθεί με πλήθος βραβείων Εταιρικής Υπευθυνότητας από έγκριτους και διεθνείς Οργανισμούς.

 • Αναδείχθηκε «Επιχείρηση της Χρονιάς» στην Τελετή Απονομής του κορυφαίου θεσμού των βραβείων ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2023 για τη συνολική συνεισφορά της στην Ελληνική Οικονομία.
 • Έλαβε την εξαιρετικής σημασίας Ευρωπαϊκή διάκριση: Ευρωπαϊκό Βραβείο Προϊοντικής Ασφάλειας (European Product Safety Award), μετά από αυστηρή αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019). Το Babylino Sensitive ήταν η μόνη πάνα στην Ευρώπη που έλαβε βραβείο προϊοντικής ασφάλειας.
 • Η ΜΕΓΑ βρίκεται στη λίστα «CHANGE THE WORLD 2022» του Fortune Greece με τις 20 ελληνικές επιχειρήσεις που αλλάζουν τον κόσμο. Τα κριτήρια και η μεθοδολογία που καθιερώθηκαν από την αμερικανική έκδοση, ανέδειξαν τις επιχειρήσεις εκείνες που διακρίνονται για το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθούν.
 • Η εταιρεία βρίσκεται στη λίστα με τις 100 ελληνικές εταιρείες σε θέματα διαφάνειας ESG Transparency Index», που παρουσίασε το 2023 το περιοδικό Forbes. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των 100 µεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα βάσει κύκλου εργασιών, που αντλήθηκαν από την ICAP CRIF, ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέµατα ESG βάσει συγκεκριμένων πηγών δημοσίων αναφορών και κριτηρίων γνωστοποίησης.

Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας Act Green

Υιοθετώντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, μέσα από το στρατηγικό πρόγραμμα Act Green, η ΜΕΓΑ έχει εστιάσει στη συστηματική μείωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (πρώτες ύλες, συσκευασίες, αναλώσιμα, νερό κλπ.), στη μείωση του παρθένου πλαστικού και στη χρήση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών συσκευασίας, στην 100% χρήση πράσινης ενέργειας, στη βέλτιστη αξιοποίηση των αποβλήτων των παραγωγικών διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο πάντα ένα θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

 • Πράσινο Πιστοποιητικό – Εγγυήσεις Προέλευσης 100% Πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία έχει λάβει το Πράσινο Πιστοποιητικό, που διασφαλίζει ότι το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύεται προέρχεται σε ποσοστό 100% από Σταθμούς Παραγωγής Πράσινης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Πιστοποίηση FSC® & PEFC. Η ΜΕΓΑ έχει πιστοποιηθεί με τα πρότυπα αειφορικής διαχείρισης FSC® (Forest Stewardship Council®) και PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκινάει από το δάσος και συνεχίζεται με αυστηρές προδιαγραφές στα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, εξασφαλίζοντας για τους τελικούς καταναλωτές τη σιγουριά ότι αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.
 • Πιστοποιητικό Αειφορίας CHEP, ένα Πιστοποιητικό Βιωσιμότητας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση ενός Βιώσιμου Μοντέλου Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Μέσω του πιστοποιητικού αυτού, η ΜΕΓΑ ενισχύει σημαντικά την συμβολή της στην εξοικονόμηση δασικών πόρων, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς επίσης και των αποβλήτων.
 • Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL). H ΜΕΓΑ κατέχει τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill, σε επίπεδο «Platinum», καθώς εντός του έτους 2021 η μονάδα παραγωγής μας πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.
 • 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες και αύξηση χρήσης σακουλών από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 30%, σε συνεργασία με πιστοποιημένους προμηθευτές για χρήση ανακυκλωμένου πιστοποιημένου υλικού, με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου RecyClass, του σημαντικότερου πιστοποιητικού ιχνηλασιμότητας πλαστικών, με διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα αξίας.
 • Πιστοποίηση Rafcycle – Ανακύκλωση Ταινιών Σιλικόνης. Η ΜΕΓΑ είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ανακύκλωσης των ταινιών σιλικόνης που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα των μηχανών. Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε το 2021 και πραγματοποιείται στα πλαίσια της αποδοτικότερης διαχείρισης των παραγόμενων παραπροϊόντων, ενώ το 2022 ανακυκλώθηκαν 42 τόνοι σιλικινόχαρτου.
 • Πιστοποιήσεις ISO. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO:

– ISO 14064-1 (Σύστημα μέτρησης Ανθρακικού Αποτυπώματος)

– ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

– ISO 50001 (Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας)

– ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία)

Βάζοντας τον πήχη πάντα ψηλά, η ελληνική εταιρεία έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί με επιπλέον ευρωπαϊκά, ιδαίτερα αυστηρά πιστοποιητικά, που υπογραμμίζουν περαιτέρω τη δέσμευση και τήρηση των αρχών της μέγιστης προϊοντικής ασφάλειας και τον σχεδιασμό προϊόντων με υψηλή μέριμνα για το περιβάλλον.

 • Πιστοποιητικό COSMOSStandard και and Beauty Standard της Soil Association για την πιστοποίηση των βιολογικών και των φυσικών προϊόντων καλλυντικών, που διασφαλίζουν ότι η διαδικασία διαχείρισης ενός προϊόντος από το «χωράφι στο ράφι» έχει τύχει δίκαιης μεταχείρισης (treated fairly).
 • Πιστοποιητικό GOTS, το οποίο ορίζει υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλο το μήκος της παραγωγικής αλυσίδας. Επίσης περιέχει και κοινωνικά κριτήρια.
 • Πιστοποιητικό OEKOTEX® STANDARD 100,το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πιστοποίηση για όλα τα στάδια παραγωγής παραγωγής προϊόντων της ΜΕΓΑ, όπως βρεφικές πάνες Babylino, σερβιέτες – σερβιετάκια EveryDay, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν δεν περιέχει βλαβερές χημικές ουσίες.

Με τη  Βιώσιμη Ανάπτυξη ως βασικό άξονα της στρατηγικής της, η 100% ελληνική εταιρεία – ηγέτης στον τομέα της, συνεχίζει με συνέπεια να ενώνει τις δυνάμεις της με τη διεθνή κοινότητα, να αναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες ESG και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία.

Τελευταία Νέα

Όλα τα νέα
18.04.2024
Τα σερβιετάκια EveryDay Natura βραβεύθηκαν για την καινοτομία τους από τους ίδιους τους καταναλωτές!

Μία ακόμα διάκριση σημείωσε η 100% ελληνική μάρκα γυναικείας υγιεινής EveryDay και ειδικότερα τα σερβιετάκια EveryDay Natura! Σε μία λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο…