Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων

Σύστημα Διασφάλισης ποιότητας προϊόντων

Στη ΜΕΓΑ έχουμε όραμα να παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της ζωής τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η στρατηγική έμφαση της εταιρείας μας στα συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας αναγνωρίστηκε και διεθνώς, αφού η ΜΕΓΑ το 2019 τιμήθηκε από την Κομισιόν με το “European Commission Product Safety Award”. Μια Ευρωπαϊκή Διάκριση πιστοποιεί και ξεχωρίζει σε όλη την Ευρώπη τα προϊόντα της ΜΕΓΑ για την άριστη ποιότητα και την αποδεδειγμένη ασφάλεια που παρέχουν στον καταναλωτή.

Παράγουμε προϊόντα εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών, βασιζόμενοι σε ένα σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων μας που αποτελείται από το Εσωτερικό Σύστημα Ποιότητας, το οποίο είναι συνεχώς εξελισσόμενο, απόλυτα αυτοματοποιημένο και μηχανογραφημένο. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τακτικούς ελέγχους σε εγκεκριμένα εργαστήρια και επίσημους οργανισμούς πιστοποίησης προϊόντων του κλάδου.

Φροντίζουμε ώστε η Αρχή της Άριστης Ποιότητας Προϊόντων να αποτελεί καθημερινή μέριμνα σε κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Στρατηγική Άριστης Ποιότητας απαρτίζεται από τους εξής πυλώνες:

 • Διασφαλίζουμε την Αρχή ότι «Η Άριστη ποιότητα έχει απόλυτη προτεραιότητα», με πρωταρχική δέσμευση αυτή της ίδιας της Διοίκησης της εταιρείας.
 • Εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους μας στην πολιτική ποιότητας, ωθώντας τους να τη διασφαλίζουν σε καθημερινή βάση.
 • Επενδύουμε αδιάλειπτα σε διαδικασίες, μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και προηγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίσουμε το αποτέλεσμα ποιότητας που επιθυμούμε.
 • Σχεδιάζουμε νέα καινοτόμα προϊόντα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών, με προτεραιότητα την ασφαλή προστασία.
 • Βάζουμε τον πήχη των απαιτήσεών μας πολύ υψηλότερα από το Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει τα προϊόντα μας.

Για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους έχουμε θεσπίσει διαδικασίες, που εξυπηρετούν τον στόχο ύψιστης προτεραιότητας για την εταιρεία: τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας.

 • παρακολουθούμε συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις διεθνώς
 • εκσυγχρονίζουμε αδιάλειπτα τον εξοπλισμό της Εταιρείας
 • εφαρμόζουμε πρωτοποριακές τεχνικές παραγωγής
 • εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους μας και να επενδύουμε σε καταρτισμένο προσωπικό
 • επενδύουμε στην έρευνα καταναλωτών, ώστε να αξιολογούμε τα προϊόντα μας
 • παρακολουθούμε το Σύστημα Διαχείρισης μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο δεικτών το οποίο επικαιροποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.