Δράσεις για τους Εργαζομένους

Από την ίδρυσή μας δημιουργήσαμε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι δίκαιο, εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και μπορεί να ενισχύει και να αναπτύσσει τις δεξιότητες των ανθρώπων μας. Με άξονα τις αξίες μας «Σεβασμός», «Ακεραιότητα» και «Υπευθυνότητα», παρέχουμε ίσες ευκαιρίες, σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και επιβραβεύουμε την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, η ΜΕΓΑ είναι πιστοποιημένη με το ΟΗSAS 18001 (Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία).

H ΜΕΓΑ υποστηρίζει ως επίσημο μέλος το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN GLOBAL COMPACT).
Στο πλαίσιο του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε τις δέκα θεμελιώδεις αρχές που αφορούν: τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επιπλέον, μέσα από τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της ΜΕΓΑ, αποτυπώνουμε με τον πιο σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τις αξίες και τις αρχές της εταιρείας για μια σειρά από ουσιαστικά θέματα, όπως οι αξίες μας, οι αρχές μας για την απασχόληση, οι επιχειρηματικές μας σχέσεις, η ευθύνη μας για το περιβάλλον, η ευθύνη μας για την ασφάλεια των προϊόντων.

Στη ΜΕΓΑ έχουμε θέσει ως στόχο τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων μας και τον ανοιχτό διάλογο.

Παράλληλα, η εταιρεία βοηθάει τους εργαζόμενους να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, να αποδέχονται και να αντιμετωπίζουν τις επαγγελματικές προκλήσεις, να διαχειρίζονται την καριέρα τους και να προάγουν την προσωπική τους ανάπτυξη. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους εμπνέει, να τους ενθαρρύνει, να τους επιβραβεύει και να μεριμνά για τις ανάγκες τους.
Πιστεύοντας ότι μόνο μέσα από τη συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων μπορεί να κατακτήσει τους στόχους της, η εταιρία διενεργεί τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης και υψηλής κατάρτισης των εργαζομένων της.

Υγεία και Ασφάλεια

Η προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για εμάς και αντικατοπτρίζεται στην εφαρμογή του πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας (OHSAS 18001), το οποίο και εφαρμόζεται από την εταιρεία μας.  Στο πλαίσιο αυτό:

  • Φροντίζουμε καθημερινά για την Υγεία & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
  • Μεριμνούμε οι εγκαταστάσεις μας να πληρούν τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία του εργοστασίου μας.
  • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η εκπαίδευση αφορά στους εργαζομένους τόσο στην παραγωγική μονάδα όσο και στα κτίρια της διοίκησης.
  • Η παραγωγική μας μονάδα είναι εξοπλισμένη με ιατρείο που λειτουργεί ως σταθμός πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, υπό την ευθύνη του ιατρού εργασίας, ενώ υπάρχουν και μόνιμα φαρμακεία τοίχου σε τμήματα / μονάδες παραγωγής.
  • Εφοδιάζουμε το προσωπικό μας με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα τμήματα.
  • Κάθε όχημα διανομής των προϊόντων μας, ιδιοκτησίας της εταιρείας μας, διαθέτει πλήρως εφοδιασμένο φορητό φαρμακείο και πυροσβεστήρες.
  • Πρωταρχικός μας στόχος αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας είναι τα μηδενικά ατυχήματα.
  • Παράλληλα, παρέχουμε τη δυνατότητα δωρεάν εξέτασης ή συμβουλευτικής επίσκεψης, μία φορά την εβδομάδα, από τον ιατρό εργασίας, καθώς και εξετάσεις ακοομέτρησης και σπιρομέτρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Επίσης, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά  Προγράμματα Α’ Βοηθειών. Επιπλέον,  πραγματοποιείται κάθε χρόνο ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος για τους χειριστές Κλαρκ, τους οδηγούς και τους πωλητές.