Ευθυγράμμιση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στη ΜΕΓΑ έχουμε υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals). Απόφαση της Διοίκησης είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καλής υγείας των εργαζομένων μας.

Η ΜΕΓΑ Α.Ε. συμβάλλει στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρακολουθεί διαρκώς τις σχετικές επιδόσεις της και παρουσιάζει αναλυτικά την πρόοδό της στον ετήσιο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης.

Υιοθετώντας την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η ΜΕΓΑ στηρίζει και δεσμεύεται για ενεργή συμμετοχή στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Κατανάλωση Ενέργειας

Στη ΜΕΓΑ, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού παραγωγής) και καυσίμων (οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, πρώτων υλών και εμπορευμάτων), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη μείωση του ρυθμού αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και στην αποφυγή των δραματικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η ΜΕΓΑ, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, διενεργεί μια συστηματική προσπάθεια μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, υποδομές παραγωγής ΑΠΕ και πρακτικές απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων της.

Η ΜΕΓΑ ολοκλήρωσε το 2023 ένα από τα μεγαλύτερα έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στη χώρα μας. Η επένδυση αφορά σε συστήματα συνολικής ισχύος 3 MWP σε 25.000 τμ οροφής των εγκαταστάσεων στις Αχαρναί.

Η εταιρεία πλέον και την ηλικιακή ενέργεια για την παραγωγή των προϊόντων της.

Πράσινο Πιστοποιητικό

Η  ΜΕΓΑ διαθέτει τo Πράσινo Πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της προέρχεται από 100% πράσινη ενέργεια. Παράλληλα, θέτει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού αυτο-παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2050.

Διαχείριση φύρας παραγωγής

Ως μέρος της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, τηρούμε τη δέσμευσή μας για την ορθή συλλογή και διαχείριση της φύρας παραγωγής μας. Εφαρμόζουμε, σε μεγάλη κλίμακα, περιβαλλοντικά βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και διάθεσης, εκτρέποντας την συντριπτική πλειοψηφία της φύρας παραγωγής μας από τη χωματερή.

Για την ΜΕΓΑ η ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και η προαγωγή της κυκλικής οικονομίας μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες, αποτελούσαν πάντα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, η εταιρεία, κλιμακώνοντας τις προσπάθειές της για τον μηδενισμό των παραγμένων αποβλήτων που οδηγούνται στην χωματερή, υιοθετεί ένα αυστηρό και ολοκληρωμένο σύστημα ΔσΠ για το προσωπικό της, προωθώντας δυναμικά, μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, την ξεχωριστή συλλογή του αλουμίνιου, της χάρτινης ύλης, των μπαταριών, των μικρού μεγέθους εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών.

 

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill

Η 100% ελληνική εταιρεία – leader στον τομέα προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωση της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Platinum”, καθώς το 2022 πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης στην μονάδα της. Η ΜΕΓΑ, μέσω του προγράμματος βιωσιμότητας Act Green, δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει δυναμικά στην παραγωγή προϊόντων βελτιωμένου περιβαλλοντικού προφίλ, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο το φάσμα του κύκλου ζωής τους.

 

Babytree. Φυτεύουμε ένα δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται

Η ΜΕΓΑ, με το moto «Φυτεύουμε ένα δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται», ένωσε τις δυνάμεις της με τον μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό We4all, σε μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια για την αποκατάσταση των πνευμόνων πρασίνου της χώρας μας. Έτσι, η ΜΕΓΑ σε συνεργασία με τη We4all, θα φυτέψει 1 δέντρο για κάθε παιδί που γεννήθηκε στην Ελλάδα το 2021, τη χρονιά της μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής στην χώρα μας. Μέσω αυτής της συνεργασίας πρόκειται να φυτευτούν στη χώρα 85.346 δέντρα, όσες και οι γεννήσεις ετησίως στη χώρα μας το έτος 2021 (Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: 2021).

Ταυτόχρονα, η μεγάλη αυτή περιβαλλοντική δράση έχει και συμβολικό χαρακτήρα καθώς η ΜΕΓΑ περνάει και ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον, συνδέοντας τη νέα ζωή ενός δέντρου με την νέα ζωή ενός ανθρώπου, ως ένα πολύτιμο δώρο ζωής και αρμονίας με τη φύση.

Η δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί από τη We4all, επίσημο συνεργάτη του ΟΗΕ για το πρόγραμμα Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Η δενδροφύτευση θα λάβει χώρα στις κατάλληλες δενδροφυτευτικές περιόδους, σύμφωνα με τις απαραίτητες άδειες των αρχών και με βάση τις μελέτες και εισηγήσεις δασολόγων και γεωπόνων της We4all, ενώ τα είδη των δέντρων έχουν επιλεγεί σε συνάρτηση με τη βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής. Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα Babytree, η ΜΕΓΑ σε συνεργασία με τη We4all, συμβάλλει στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που αφορά στη φύτευση 3 δισεκατομμυρίων νέων δέντρων μέχρι το 2030. Η πρωτοβουλία και η επένδυση της ΜΕΓΑ, όμως, δεν σταματά εκεί. Με στόχο ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, η 100% ελληνική εταιρεία θα καλύψει, πέραν της δενδροφύτευσης και τα κόστη φροντίδας (πότισμα κ.ά.) των δέντρων για 3 χρόνια, που είναι και το απαραίτητο διάστημα ώστε τα δέντρα να μπορούν να επιβιώσουν από μόνα τους.