Ευθυγράμμιση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στη ΜΕΓΑ έχουμε υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals). Απόφαση της Διοίκησης είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καλής υγείας των εργαζομένων μας.

Η ΜΕΓΑ Α.Ε. συμβάλλει στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρακολουθεί διαρκώς τις σχετικές επιδόσεις της και παρουσιάζει αναλυτικά την πρόοδό της στον ετήσιο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης.

Υιοθετώντας την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η ΜΕΓΑ στηρίζει και δεσμεύεται για ενεργή συμμετοχή στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Κατανάλωση Ενέργειας

Στη ΜΕΓΑ, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού παραγωγής) και καυσίμων (οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, πρώτων υλών και εμπορευμάτων), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη μείωση του ρυθμού αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και στην αποφυγή των δραματικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η ΜΕΓΑ, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, διενεργεί μια συστηματική προσπάθεια μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, υποδομές παραγωγής ΑΠΕ και πρακτικές απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων της.

Πράσινο Πιστοποιητικό

Η  ΜΕΓΑ διαθέτει τo Πράσινo Πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της προέρχεται από 100% πράσινη ενέργεια. Παράλληλα, θέτει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού αυτο-παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2050.

Διαχείριση φύρας παραγωγής

Ως μέρος της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, τηρούμε τη δέσμευσή μας για την ορθή συλλογή και διαχείριση της φύρας παραγωγής μας. Εφαρμόζουμε, σε μεγάλη κλίμακα, περιβαλλοντικά βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και διάθεσης, εκτρέποντας την συντριπτική πλειοψηφία της φύρας παραγωγής μας από τη χωματερή.

Για την ΜΕΓΑ η ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και η προαγωγή της κυκλικής οικονομίας μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες, αποτελούσαν πάντα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, η εταιρεία, κλιμακώνοντας τις προσπάθειές της για τον μηδενισμό των παραγμένων αποβλήτων που οδηγούνται στην χωματερή, υιοθετεί ένα αυστηρό και ολοκληρωμένο σύστημα ΔσΠ για το προσωπικό της, προωθώντας δυναμικά, μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, την ξεχωριστή συλλογή του αλουμίνιου, της χάρτινης ύλης, των μπαταριών, των μικρού μεγέθους εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών.

 

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill

Η 100% ελληνική εταιρεία – leader στον τομέα προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωση της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Platinum”, καθώς το 2021 πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης στην μονάδα της. Η ΜΕΓΑ, μέσω του προγράμματος βιωσιμότητας Act Green, δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει δυναμικά στην παραγωγή προϊόντων βελτιωμένου περιβαλλοντικού προφίλ, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο το φάσμα του κύκλου ζωής τους.